ฟิตต์มีล เหมาะกับใครบ้าง

ฟิตต์มีล เหมาะกับใคร
นอกเหนือจากผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่างและควบคุมน้ำหนักแล้ว ใครสามารถรับประทาน ฟิตต์มีล ได้บ้าง

ฟิตต์มีล เป็นอาหารสูตรครบถ้วน ที่มีสารอาหารครบ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จึงสามารถแนะนำในผู้ที่ต้องการลด หรือควบคุมน้ำหนัก รวมทั้งบุคคลที่รักสุขภาพทั่วไปได้ เช่น

– ผู้ที่ต้องการมื้ออาหารที่สะดวก สารอาหารครบ
– ผู้ที่ต้องการลดการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์
– ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ และผู้ที่รับประทานเจ
– ผู้ที่ออกกำลังกาย ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
– ผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่าง และผิวพรรณ
– ผู้สูงอายุ
– ผู้ป่วย และผู้ที่อยู่ระหว่างพักฟื้นร่างกาย
– เด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป วัยเรียน และวัยรุ่น
– ผู้ที่แพ้แลคโตสจากนม

สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวหรือไม่ มีข้อห้ามข้อควรระวัง และไม่แนะนำในกลุ่มคนใดบ้าง

เนื่องจาก ฟิตต์มีล เป็นอาหารสูตรครบถ้วน ที่มีสารอาหารครบ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จึงมีความปลอดภัย และสามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่กระทบต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา หรือโรคประจำตัว
ยกเว้น ไม่แนะนำในผู้บริโภค ดังนี้

– ผู้ที่แพ้ถั่วเหลือง โอ๊ต และผลิตภัณฑ์จากข้าวบาร์เลย์
– เด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี (เด็ก 6-8 ปี ยังไม่แนะนำ แต่หากมีความต้องการรับประทาน แนะนำไม่เกิน 1 ซองต่อวัน)
– ผู้ป่วย G6PD (ไม่มีส่วนผสมของถั่วปากอ้าที่ห้ามในผู้ป่วย G6PD แต่มีส่วนผสมของถั่วเหลือง จึงยังไม่แนะนำ)
– สตรีมีครรภ์ (ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน)
– ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ (ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน)

เด็กสามารถรับประทานฟิตต์มีล ได้หรือไม่?

แนะนำในเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป รับประทาน ฟิตต์มีล ทดแทนมื้ออาหาร 1-2 มื้อต่อวัน และรับประทานอาหารมื้อปกติอีก 1-2 มื้อ (เด็กอายุ 6-8 ปี ยังไม่แนะนำ แต่หากมีความต้องการรับประทาน แนะนำไม่เกิน 1 ซองต่อวัน และรับประทานอาหารมื้ออื่นๆ ตามปกติ)

เด็ก

ผู้ที่มีโรคประจำตัว สามารถรับประทานฟิตต์มีล ได้หรือไม่

เนื่องจากฟิตต์มีล เป็นอาหารสูตรครบถ้วน ผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถทานได้โดยไม่กระทบต่อโรคหรือยา ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร ไม่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้ แต่สามารถรับประทานเพื่อทดแทนมื้ออาหาร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการใน 1 มื้อได้ อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาการได้รับพลังงานและโปรตีนต่อวัน ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วย

สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้วันละกี่ซอง ? (รับประทาน 3 ซองต่อวัน ได้หรือไม่)

แนะนำให้รับประทาน ฟิตต์ มีล ครั้งละ 1 ซอง เพื่อทดแทนมื้ออาหาร 1-2 มื้อต่อวัน โดยที่ยังรับประทานอาหารตามปกติได้อีก 1 มื้อ เพื่อให้ร่างกายยังคงไว้ซึ่งระบบย่อยอาหารที่เป็นปกติ

เนื่องจาก หากไม่รับประทานอาหารตามปกติเลยเป็นเวลานานๆ ระบบย่อยอาหารจะมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ร่างกายต้องมีการปรับตัวเมื่อกลับมารับประทานอาหารตามปกติอีกครั้ง

สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ควบคู่กับ วีแกนโปรตีน ได้หรือไม่?

แนะนำให้รับประทานร่วมกัน เพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีนเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน โดยรับประทาน ฟิตต์ มีล เพื่อทดแทนมื้ออาหาร ทำให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่พอดีใน 1 มื้อ เมื่อรับประทานร่วมกับ วีแกนโปรตีน จะช่วยเสริมโปรตีนให้ครบถ้วนตามความต้องการในแต่ละมื้อ

เนื่องจากหลักการดูแลรูปร่างด้วยอาหาร นอกจากต้องควบคุมพลังงานต่อวันแล้ว ยังต้องพิจารณาปริมาณโปรตีนที่ได้รับต่อวันให้ครบถ้วนด้วย

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้หรือไม่?

สามารถรับประทานได้ เนื่องจากปริมาณน้ำตาลใน ฟิตต์ มีล มีปริมาณน้อยกว่าอาหารทั่วไป และเป็นน้ำตาล GI ต่ำ จึงส่งผลกับระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าอาหารทั่วไป

ทั้งนี้ ต้องพิจารณาการได้รับพลังงานและโปรตีนต่อวัน ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วย

เบาหวาน

ผู้ป่วยระหว่างพักฟื้น สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้วันละกี่ซอง?

ผู้ป่วยระยะพักฟื้น จะมีความต้องการสารอาหารที่ครบถ้วน และต้องการโปรตีนในปริมาณที่มากกว่าปกติ เพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกาย โดยต้องการปริมาณโปรตีนถึง 1.2 – 1.5 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการปริมาณโปรตีนของโรคประจำตัวแต่ละบุคคล ตามคำแนะนำของแพทย์

ผู้ป่วยระยะพักฟื้น สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ควบคู่กับ วีแกน โปรตีน เพื่อให้ได้รับสารอาหาร พลังงาน และโปรตีน ครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายได้ โดยรับประทาน ฟิตต์ มีล ควบคู่กับ วีแกนโปรตีน 1-2 มื้อ และให้ทานอาหารมื้อปกติอีก 1 มื้อ เพื่อให้ร่างกายยังคงไว้ซึ่งระบบย่อยอาหารที่เป็นปกติ และควรเสริมโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันด้วย

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารไม่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้ แต่สามารถเพิ่มโอกาสในการดูแลสุขภาพได้

ผู้ป่วยโรคไต สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ได้หรือไม่

ผู้ป่วยโรคไต ถ้าได้รับประโปรตีนในปริมาณสูง จะมีสารจากการสลายโปรตีนคั่งอยู่ในเลือด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ ผู้ป่วยจึงต้องลดปริมาณการรับประทานโปรตีนลงเป็น 0.6 – 0.8 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
ทั้งนี้ผู้ป่วยยังจำเป็นต้องได้รับโปรตีนคุณภาพสูง และสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่ จึงสามารถแนะนำได้ในบางราย ดังนี้

ผู้ป่วยโรคไตระยะ 1-2 สามารถรับประทาน ฟิตต์ มีล ทดแทนมื้ออาหารได้ 1-2 ซอง/วัน
ควบคู่กับการรับประทานอาหารตามปกติในมื้ออื่นๆ จะเป็นทางเลือกในการได้รับอาหารที่ย่อยง่าย สารอาหารครบถ้วน และมีคุณภาพสูงเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทั้งนี้ ต้องพิจารณาการได้รับพลังงาน และโปรตีนต่อวันให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วย

ผู้ป่วยโรคไตระยะ 3 ขึ้นไป
ผู้ป่วยจะมีการทำงานของไตลดลง ควรปรึกษานักโภชนาการ และแพทย์ผู้รักษาที่ทราบข้อมูลจำเพาะของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งจะสามารถแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆ ได้เหมาะสมที่สุด