นโยบายการคืนสินค้า

 

          ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า

          หากเปิดใช้แล้วไม่เป็นที่พึงพอใจ สามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน 3 วัน โดยทางร้านค้าจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาด
 • สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย
 • สินค้าไม่เป็นที่พึงพอใจ

หมายเหตุ

 • สินค้าที่เปิดใช้แล้วไม่พึงพอใจ สามารถเปลี่ยน/คืนได้ภายใน 3 วัน
 • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม
 • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
 • สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืน หรือคืนไม่ได้ ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี ดังต่อไปนี้:
  1. กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance)
  2. สินค้าแถม

 

วิธีการส่งคืนสินค้า

          เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อเราที่นี่ และระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อร้านค้าได้รับคำร้องของท่าน ร้านค้ากิฟไลฟ์จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 

ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า

          กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางร้านค้ากิฟไลฟ์ได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่ร้านค้ากิฟไลฟ์ได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถ ติดต่อเราที่นี่

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

          หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางร้านค้ายินดีที่จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

การเปลี่ยนสินค้าใหม่

          ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่ร้านค้าได้รับคืนสินค้า หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ แล้วทางร้านค้าจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย