โมเด็ม กิฟฟารีน

200 ฿840 ฿

โมเด็ม คือ โมลิปดินั่ม 4% เป็นธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการน้อย เพื่อนำไปใช้ในขบวนการทางเคมีเกี่ยวกับการเปลี่ยน และใช้ธาตุไนโตรเจนในพืช ดังนั้น โมเด็มจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อต้องการให้เจริญเติบโตในช่วงสร้างยอด และใบ รวมทั้งพืชตระกูลถั่ว

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: