ปุ๋ยกิฟฟารีน 30-10-10 โกรแม็กซ์

285 ฿3,925 ฿

  • ใช้ในระยะดึงยอด แตกกอ สร้างใบให้มีขนาดใหญ่
  • เหมาะสำหรัรบระยะแรกของการเจริญเติบโต