โบโรแคล กิฟฟารีน แคลเซียม โบรอน

336 ฿1,000 ฿

  • ช่วยการแตกราก ตั้งต้น
  • เพิ่มความแข็งแรงของต้น
  • ช่วยผสมเกสร
  • การติดดอกลดการหลุดร่วง
  • ป้องกันผลแตก ผลไม่สวย และไม่ให้ช้ำเวลาขนส่ง
  • ช่วยเพิ่มน้ำหนักผล และควบคุมการย้ายอาหารจากใบ
  • ป้องกันโรคก้นเน่าจากการขาดแคลเซียม ( blossom-end rot)